In English

Stay safe in the sun - Development of a UV indicator patch for children

Daniel Falk ; Göran Smith
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-14. Den ändrades senast 2013-06-14

CPL ID: 178504

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek