In English

Sorteringskärl avsett för Göteborgs stadsmiljö

Recycling bins for the urban environment of Gothenburg

Janina Nikell ; Sahar Sundberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-06-14. Den ändrades senast 2013-09-26

CPL ID: 178493

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek