In English

A sharper alternative - Development of a new electric knife sharpener

Linda Rolfö ; Maggie Tsang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-14.

CPL ID: 178486

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek