In English

Exploring drivers' seated position - method development within automotive ergonomics

Nadja Lejon ; Henrik Thorsén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-13. Den ändrades senast 2013-08-14

CPL ID: 178438

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek