In English

Managing Deviations in the Design and Production of Patient-Specific Dental Abutments

Oskar Strand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-13.

CPL ID: 178435

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek