In English

New flexible tooling for carbon fiber components in aircraft assembly

Chen Xu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-13. Den ändrades senast 2013-08-23

CPL ID: 178434

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek