In English

Market and industry analysis of industrial engines: the case of Volvo Penta

Emma Andersson ; Selma Klipic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-13.

CPL ID: 178339

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek