In English

Spare parts pricing - Pre-study for a pricing strategy at Pon

Jonathan Andersson ; Jesper Bengtsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:041, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-13. Den ändrades senast 2013-06-13

CPL ID: 178337

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek