In English

Light-sensitive liquid crystals-Characterization

Tom Josefsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Characterization of the optical properties for light-sensitive azobenzene nematic liquid crystal under the influense of ultraviolet radiationPublikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 1783

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek