In English

Value Chains for Renewable Materials in the Nordic Region Opportunities & Challenges Towards a Sustainable Bio-based Economy

Gustaf Lundgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 112 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:036, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-12. Den ändrades senast 2013-06-12

CPL ID: 178299

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek