In English

Konstruktion av manuellt hjälpmedel för lådtippning

Development of a manually operated device to aid the tipping of crates

David Carlson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 94/2013, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-06-12. Den ändrades senast 2013-06-12

CPL ID: 178295

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek