In English

Belly Landing of the LocalHawk UAV - Low-Velocity Impact Simulation Using and Explicit Finite Element Solver

Hans Magnus Thorsen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-12. Den ändrades senast 2013-06-12

CPL ID: 178287

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek