In English

Turning Waste into Product Design - Rethinking Polyurethane Foam Waste as a Resource

Kim Niskanen ; Sofia Wallsten
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-12. Den ändrades senast 2013-06-12

CPL ID: 178286

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek