In English

Utveckling av sjöräddningsfarkost för SSRS - för räddningsinsatser vintertid då isen varken bär eller brister

Development of sea rescue vehicle for SSRS - during winter when the ice neither holds nor breaks

Daniela Gripenby Andersson ; Phu Lieng
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-06-11. Den ändrades senast 2013-06-11

CPL ID: 178267

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek