In English

A FEM model for simulating reflection of sound by a car compartment's windscreen and lateral front windows

Edmundo Guevara Flores
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:63, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: FEM (Finite Element Method), car compartment, impulse response, car windows, room acousticsPublikationen registrerades 2013-06-11. Den ändrades senast 2013-06-11

CPL ID: 178261

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek