In English

Evaluation of impedance tube methods - A two microphone in-situ method for road surfaces and the three microphone transfer function method for porous materials

Martin Wolkesson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012:164, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: impedance tube, Kundt's tube, absorption coefficient, absorption material, open porous asphalt, ISO 10844:2011, ISO 13472-2:2011



Publikationen registrerades 2013-06-11. Den ändrades senast 2013-06-11

CPL ID: 178260

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek