In English

Assessing Capabilities for Innovation The Case of Statkraft AS

David Rådesjö ; Anton Sandström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 91 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2013:012, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-11. Den ändrades senast 2013-06-11

CPL ID: 178258

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek