In English

Diffusion of Medical Technology in the Fetal Monitoring Industry A study of ST Analysis and the STAN-method

Christian Pitulia ; Katarina Saalman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 106 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2013:048, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-11. Den ändrades senast 2013-06-11

CPL ID: 178255

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek