In English

Hospital architecture as an active medicine: Integrating architecture as a vital healing element in patient treatments - bridging the gap between research, users and architects

Bilyana Docheva
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-10. Den ändrades senast 2013-06-10

CPL ID: 178160

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek