In English

Modeling studies of catalytic reactions for exhaust aftertreatment applications

Julia Alwan ; Niklas Andersson ; John Apelman ; Elisabeth Cima ; Jakob Johansson ; Carl-Johan Pålsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-06-10. Den ändrades senast 2013-06-10

CPL ID: 178118

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek