In English

Improvement of an engineering change process. A case study at Ascom Wireless Solutions

Malin Lundqvist ; Anna Månsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:028, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-10. Den ändrades senast 2013-06-10

CPL ID: 178105

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek