In English

Analys och förslag till reducering av slöseri i en utbildningsprocess

Victoria Berggren ; Lovisa Westblom
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:038, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-06-10. Den ändrades senast 2013-06-10

CPL ID: 178103

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek