In English

Improving informal settlements - Kibera: using and developing existing knowledge

Emma Engleson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-10. Den ändrades senast 2013-08-16

CPL ID: 178100

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek