In English

Knowledge management in global teams. A case study at Volvo IT in Sweden and China

Johan Annell ; Chao Wu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:022, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-07. Den ändrades senast 2013-06-07

CPL ID: 178045

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek