In English

Design och produktutveckling av elcykel för arbetspendling

Design and product development for an electrical assisted bike

Anton Bergholtz ; Erica Dahlgren Nurman ; Sandra Holgesson ; William Falkenström ; Patrik Lindström Jacobson ; Albert Larsson Cahlin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2013-06-05. Den ändrades senast 2013-09-10

CPL ID: 177990

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek