In English

Social spatial information och analyser i GIS - ett verktyg för att förstå städers sociala liv

Social spatial information and analyser in GIS - a tool to understand the social life of cities

Isaac Strandell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-04.

CPL ID: 177936

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek

Oracle XML Developers Kit 10.2.0.2.0 - Production

XML-25011: Error processing XSLT stylesheet: ../index.xsl
file:////usr/local/tomcat/webapps/chex/local/xsl/output/html/normal/body.xsl<Line 340, Column 84>: XML-22021: (Error) Error parsing external document: 'Förbindelse vägras'.