In English

Social spatial information och analyser i GIS - ett verktyg för att förstå städers sociala liv

Social spatial information and analyser in GIS - a tool to understand the social life of cities

Isaac Strandell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-04.

CPL ID: 177936

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek