In English

Wayfinding - A study on European public transport centres in general and Knutpunkten, Helsingborg in particular

Filippa Lönegren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-04. Den ändrades senast 2013-06-04

CPL ID: 177935

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek