In English

Medical Cooler - Development of a modern medical cooler for personal use

Sofia Alvenby ; Mikaela Rehnmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-04. Den ändrades senast 2013-06-04

CPL ID: 177916

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek