In English

Viskadalen Vanitas - A thesis concerned with place-branding and a semi-rural suburb of Borås

Mats Mattsson Boström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-04.

CPL ID: 177898

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek