In English

A framework for experience quality, A case study at Universeum AB

Gustav Edberg ; Marcus Hedberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:030, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-06-04. Den ändrades senast 2013-06-04

CPL ID: 177887

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek