In English

Att bygga varsamt i det bohuslänska bergslandskapet

To build with cautiousness in the coastal landscape of Bohuslän

Maria Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-05-31. Den ändrades senast 2013-05-31

CPL ID: 177721

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek