In English

När kropp möter stad - ett existensiellt utforskande

As the body meets the city - an existential exploration

Lillemor Boschek
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-05-31. Den ändrades senast 2013-05-31

CPL ID: 177720

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek