In English

Development of an intraoperative evaluation method for a novel Bone Conduction Implant using nasal sound pressure

Maryam Shirinkar ; Mohammad Ghoncheh
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX008/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-05-31. Den ändrades senast 2013-11-15

CPL ID: 177712

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek