In English

Cost of poor quality; definition and development of a process-based framework

Marcus Thomasson ; Johanna Wallin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:026, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-05-30. Den ändrades senast 2013-05-30

CPL ID: 177665

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek