In English

Managing Knowledge: Improving knowledge sharing in a consultancy firm

Christian Ardelean ; Magnus Nordstrand
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-05-29. Den ändrades senast 2013-05-29

CPL ID: 177635

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek