In English

An investigation of the dynamic characteristics of a tilting disc check valve using CFD analyses

Linnea Jansson ; Josefin Lövmark
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-05-29. Den ändrades senast 2013-05-29

CPL ID: 177630

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek