In English

Resource Efficient Personal Cooling to a Low Cost - product development project based on a ethnographic study in Indonesia

Elin Kristell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-05-28. Den ändrades senast 2013-06-18

CPL ID: 177542

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek