In English

Application of value stream mapping in product development

Seyed Mohammadali Motavallian ; Hariprasad Settyvari
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2013:020, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-05-28. Den ändrades senast 2013-05-28

CPL ID: 177505

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek