In English

Technology’s impact on financial markets A case study of OM

Christopher Irding
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 51 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2013:016, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-05-27. Den ändrades senast 2013-05-27

CPL ID: 177422

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek