In English

Differential Expression Analysis and Functional Interpretation of Transcriptome Changes in Neural Progenitors under Temporal Switch

Ashwini Priya Jeggari
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. 45 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-05-24. Den ändrades senast 2013-05-24

CPL ID: 177346

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek