In English

Membrane Interaction of the Antisecretory Peptide AF-16

Chun Man
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-05-22. Den ändrades senast 2013-05-22

CPL ID: 177219

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek