In English

Projektstyrning och elkonstruktion av automatiserad process

Mikael Rosell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4, 2013.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2013-05-21.

CPL ID: 177166

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek