In English

Monte Carlo Simulations in Materials Science: the WC(0001) Surface

Lasse Tunturivouri
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004. Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg], ISSN 99-1571159-x; 2003-52, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 1771

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek