In English

Towards automated network configuration - Simulation in a switched Ethernet network

Kateryna Mariushkina ; Joel Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX011/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-05-16. Den ändrades senast 2013-07-02

CPL ID: 176980

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek