In English

Towards automated network configuration - Simulation in a switched Ethernet network

Kateryna Mariushkina ; Joel Pettersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX011/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]