In English

Automated drive - Evironments and decision making

Nicklas Gustafsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX009/2013, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-05-16. Den ändrades senast 2013-05-16

CPL ID: 176978

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek