In English

In depth study of lateral earth pressure. A comparison between hand calculations and PLAXIS.

Mattias Petersson ; MATHIAS PETTERSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-69, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Rankine, Coulomb, Boussinesq, Culmann, Lateral earth pressure, Earth pressure coefficientPublikationen registrerades 2013-05-16. Den ändrades senast 2013-05-16

CPL ID: 176954

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek