In English

Modelling life time costs of maintenance in hard rock tunnels. Using spreadsheet as a modelling tool.

SEBASTIAN ALMFELDT
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-134, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: LCC, LCC of tunnel maintenance, tunnel maintenancePublikationen registrerades 2013-05-16. Den ändrades senast 2013-05-16

CPL ID: 176953

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek