In English

Tamping Planning in Railway Maintenance. Improvement Potential for Optram as Decision Support.

SOFIA LANDER ; JOHAN PETERSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2012. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2012-63, 2012.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Optram, Tamping Maintenance, Track Geometry Quality, Q-valuePublikationen registrerades 2013-05-16.

CPL ID: 176952

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek