In English

Alter the Wheelchair - Development of a Rigid Frame Wheelchair for Developing Countries

Christian Bremer ; Erik Ohlson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2013.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2013-05-16. Den ändrades senast 2013-05-16

CPL ID: 176951

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek