In English

The analogue mode of surface-stabilised ferroelectric liquid crystals

Anders Hammarquist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2004.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2006-08-29. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 1769

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek